Nákup a plánování reklamních kampaní

Po vzájemné domluvě naplánování kampaně, oslovíme vhodná nasmlouvaná média, s kterými  zajistíme:

  • Radio
  • Televize
  • Tištěná média
  • Venkovní reklama – billboard aj.